Tečaj za gasilca pripravnika

Predmet zajema 2 šolske ure teorije

Osnovni pojmi o razvrščanju
 Razvrščanje
 Vrsta
 Dvovrstna ureditev
 Kolona po eden
 Kolona po dva
 Kolona po štiri (tri)
 Črta vodnih kolon
 Četverostop
Ureditev
 Red
 Razmik in odmik
 Povelja
 Povrat
 Mesto izdajanja povelja
 Poročanje

Vsebina 2 - Predmet