Osnovni pojmi o razvrščanju (GP)

 Razvrščanje
 Vrsta
 Dvovrstna ureditev
 Kolona po eden
 Kolona po dva
 Kolona po štiri (tri)
 Črta vodnih kolon
 Četverostop