Predmet zajema 2 uri teoretičnih predavanj.

  • Organizacija in delovanje sistema pred naravnimi in drugimi nesrečami
  • Civilna zaščita (CZ)