Predmet zajema 4 ure teorije.

Ocena ogroženosti
Načrtovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ocena tveganj za nesreče