Tečaj za gasilca pripravnika

Tečaj zajema 2 šolski uri teorije

Umeščenost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja (ZiR)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Naravne in druge nesreče
Sistem javnega alarmiranja
Naravne in druge nesreče v območju lokalne skupnosti
Regijski center za obveščanje