Tečaj za operativnega gasilca

22 šolskih ur predavanja

Varno delo z motorno žago (2h)
Neurja (2h)
Poplave (2h)
Potres (2h)
Prometne nesreče (3h)
Vrvna tehnika (4h)
Reševanje na in ob vodi (2h)
Reševanje živali (2h)
Plazovi (2h)
Vlamljanje, odpiranje vrat, dvigala (1h)

19 šolskih ur praktičnih vaj

Vrvna tehnika (6h)
Varno delo z motorno žago (2h)
Prometne nesreče (3h)
Neurja (3h)
Poplave (2h)
Reševanje na in ob vodi (2h)
Odpiranje vrat (1h)