Varno delo z motorno žago (OG)

 Vrste, tipi, namen rabe in sestavni deli motorne žage
 Vzdrževanje motorne žage, gorivo, mazivo, pripomočki
 Nevarnosti pri delu z motorno žago, hrup, vibracije, poškodbe
 Osebna zaščitna oprema, dodatna oprema in orodje
 Vrste rezov, prežagovanje in kleščenje.
 Osnovna pravila pri delu z motorno žago