Predmet zajema 5 ur teorije in 5 ur praktičnih vaj.

Teoretična predavanja:

  • Načrtovanje ukrepov pri masovni nesreči v prometu
  • Vodenje intervencije pri masovni nesreči v prometu

Praktične vaje:

  • Masovna nesreča v prometu
    – Simulacija masovne prometne nesreče na avtocesti (15 do 20 udeleženih vozil, 2-kilometrski zastoj za nesrečo) – tečajnik je v vlogi poveljnika čete in izvede:

– Prevzame vodenje od podrejenega (ni prvi na kraju)
– Odredi potrebne zapore ceste
– Izvede sektorizacijo
– Aktivira dodatne sile in sredstva
– Vodi gasilske vode
– Sodeluje z ostalimi službami