fbpx

fotovoltaične el

Fotovoltaične oz. sončne elektrarne so elektrarne, ki energijo sonca (svetlobe) pretvarjajo v električno energijo. Čedalje pogosteje se nameščajo na strehe stavb različnih objektov ali ob njih. 

Kot vemo, so posledice udara električnega toka pri gasilskih intervencijah lahko za gasilca tudi usodne, zato je namen tega poglavja seznanitev z nevarnostmi, ki so prisotne, kadar gre za intervencije na objektih z fotovoltaično elektrarno ali objekte ob katerih so nameščene fotovoltaične elektrarne. 

Prav tako, kot se moramo na posredovanje na objektih z fotovoltaično elektrarno pripraviti gasilci, pa so tudi lastniki fotovoltaičnih elektrarn, ki so ali bodo vključene v javno električno omrežje, v skladu z veljavnimi predpisi dolžni pristojni gasilski enoti predložiti požarni načrt za fotovoltaično elektrarno. Gasilci se moramo ob prevzemu požarnega načrta fotovoltaične elektrarne seznaniti z njenimi značilnostmi in ugotoviti, kje potekajo napeljave enosmernega toka, kje so nameščeni odklopi vodnikov enosmernega toka, kje so nameščeni razsmerniki in morebitna odklopna stikala in s tem ugotoviti ali bi pri morebitni intervenciji potrebovali kakšno posebno orodje ali opremo

Vsebina za 3 - Lekcija
0% dokončano 0/1 korakov