SESTAVNI DELI FOTOVOLTAIČNE ELEKTRANE

Sončna celica (tudi solarna celica, foto celica)

Sončna celica neposredno pretvarja sončno energijo v električni tok. Zgrajena je iz polprevodniških elementov, običajno silicija. Pri obsevanju s sončno svetlobo (fotoni), se začnejo prevodniški elektroni in vrzeli gibati. Fotoni iz vezi v kristalnem siliciju izbijajo elektrone, zato nastajajo v kristalih sončne celice pozitivno in negativno nabite plasti, med katerimi steče električni tok. Temu rečemo foto efekt.

Zelo pomembno dejstvo je, da je električna napetost obsevane sončne celice praktično konstantna in se ne spreminja glede na sončno obsevanje, je pa temperaturno odvisna in pada, ko se temperatura celice povečuje. Električni tok, ki zaradi foto efekta nastaja v sončni celici, pa sorazmerno narašča z osvetlitvijo.

PV modul

Sončna celica ima napetost le okoli 0,5 V, kar je premalo za praktično uporabo. Da se doseže ustrezno napetost in moč, se gradijo večje enote, ki jih imenujemo moduli. Modul sestavlja več med seboj povezanih sončnih celic. Če so sončne celice povezane zaporedno, dobimo višjo izhodno enosmerno električno napetost (DC). Običajna napetost modulov je 12 V ali 24 V. Če celice povežemo vzporedno, dobimo večji izhodni enosmerni električni tok (DC). 

Celice v modulu so običajno ovite v prozorno PVC folijo, na strani obsevanja pokrite s steklom in obdane z aluminijastim ali pločevinastim okvirjem. Ob robovih ali na spodnji strani so priključni kontakti za vključevanje modulov v PV napravo. Steklo je kaljeno, ker mora vzdržati atmosferske vplive.