fbpx

Osebna varovalna oprema (VG)

OVO je vsaka oprema ali pripomoček, ki je bila načrtovana in izdelana zato, da jo posameznik nosi ali drži s ciljem varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost od zaščitne čelade do zaščitnih škornjev.

Za namene tega pravilnika pomeni osebna varovalna oprema:

  • vsako napravo ali pripomoček, ki ga posameznik nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost,
  • vsako enoto, ki jo sestavlja več naprav ali pripomočkov, ki jih dobavitelj poveže v celoto za varovanje posameznika pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji,
  • varovalno napravo ali pripomoček, ki je ločljivo ali neločljivo združen z osebno opremo, ki ni varovalna in jo posameznik nosi ali drži pri delu za izvajanje posebne dejavnosti,
  • zamenljive sestavne dele osebne varovalne opreme, ki so bistveni za njeno zadovoljivo delovanje in se izključno uporabljajo samo za takšno opremo.

Osebna varovalna oprema je razvrščena v tri kategorije, pri katerih je treba upoštevati predpisane postopke za ugotavljanje skladnosti, navedene v 7. členu pravilnika:

I. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke, če so postopni, lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi. V to kategorijo spada izključno osebna varovalna oprema za varovanje pred: površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi večji od 50° C, atmosferskimi dejavniki, ki niso niti izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma, sončnimi žarki.

III. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

II. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki ni navedena pri prejšnjih dveh kategorijah.

Osebna varovalna oprema in tudi njeni sestavni deli morajo glede na posamezno kategorijo predno so dani v promet in se pričnejo uporabljati, izpolnjevati osnovne varnostne in zdravstvene zahteve ter dodatne zahteve posameznih specifičnih tveganj, ki jih predstavljajo: mehanski vplivi, fizične poškodbe, utopitev, hrup, vročina, ogenj, mraz, električni udar, sevanje, nevarne snovi (v trdnem, tekočem ali plinastem stanju) in povzročitelji okužbe.

Osebna zaščitna oprema gasilca mora biti označena s strani proizvajalca ali njihovega pooblaščenega zastopnika tako, da zagotovi:

  • usklajenost z ustreznimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami,
  • tehnično dokumentacijo,
  • izjavo o skladnosti,
  • označitev vsakega kosa osebne varovalne opreme z oznako CE,
  • pri opremi kategorije II in III dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek skladno s pravilnikom,
  • druge zahteve.