fbpx

Utrujenost in obrambni mehanizem (VG)

Utrujenost je negativni kazalnik zdravja, ki zmanjšuje učinek pri delovni aktivnosti in je nastala zaradi izvajanja te aktivnosti. Utrujenost je obrambni mehanizem organizma, ki varuje energijske rezerve in preprečuje prehudo obrabo organov. Pri utrujenosti gre tako za psihološke kot tudi fiziološke dejavnike. Glede na vrsto lahko delimo utrujenost na fizično, ko gre za posledico fizičnih naporov, in psihično, ko gre za posledico intelektualnega dela.

Utrujenost se lahko odpravlja s počitkom, dodajanjem manjkajočih snovi v telo ter s stimulacijo.

Ko govorimo o posredovanju, se moramo zavedati, da gasilsko delo ni delo, katerega bi lahko opravljali neprestano daljše časovno obdobje. Napor posredovanja v notranjem prostoru je vsekakor različen od napora strojnika za vozilom. Na podlagi omenjenega pa moramo biti pozorni, da se bomo zavedali, da potrebujemo za posredovanje ustrezno kondicijsko pripravljenost. Poznati moramo svoje telo, ga znati razumeti, mu omogočiti ustrezen počitek in prilagoditi ustrezen tempo dela.