fbpx

UVOD VZD (VG)

Priročnik je namenjen predavateljem za pripravo na podajanje snovi iz varnosti in zdravja pri delu v skladu z določilom 5. člena “Zakona o varnosti in zdravju pri delu” (Ur.l.RS, št. 43/11) in 20. člena “Zakona o varstvu pred požarom” (Ur.l. RS, št. 3/07), ki govori glede izobraževanja in usposabljanja delavcev. Seveda je potrebno poznavanje tudi drugih zakonov, pravilnikov in uredb, ki opredeljujejo omenjena ali sorodna področja:

  • Zakon o gasilstvu,
  • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • Zakon o delovnih razmerjih,
  • Zakon o inšpekciji dela,
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi,
  • Pravilnik o varnostni in zdravju pri uporabi delovne opreme,
  • Pravilnik o ročnem premeščanju bremen,
  • Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,