fbpx

Varno delo na višini (VG)

Varno delo na višini opredeljuje Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05).

Lestve so pomožno delovno sredstvo, ki se pogosto uporablja v vseh dejavnostih. Žal pa niso najbolj zanesljiva “prometna pot”, lestve se lahko spodmaknejo, prečno zdrsnejo ali pa celo zlomijo, poleg tega je po lestvah nevarno in prepovedano prenašati bremena. Zaradi nepravilne uporabe lestev se pogosto dogajajo hude nesreče, ki imajo za posledico težke in celo smrtne poškodbe. Kljub temu, da so danes na tržišču na razpolago varne, in tudi lahke, kovinske lestve, ljudje pri delu še vedno uporabljajo tudi lesene, poškodovane in prekratke lestve. Zato je padec z lestve še vedno zelo pogost vzrok poškodb pri delu, za več kot 2 % vseh poškodb pri delu so vzrok neustrezne lestve, oz. nepravilna uporaba lestev. Posledice so največkrat zelo težke. Pogosto se nesreče končajo s smrtjo udeleženca, ali pa poškodovanec ostane trajni invalid.

 

Poznamo dve osnovni izvedbi lestev:

dvokrake (A lestve) in

naslonske (enokrake) lestve.

 

Lestve morajo biti pri delu zavarovane proti zdrsu, zasuku in bočnemu drsenju. Zdrs se lahko prepreči tako, da so spodnji konci lestve koničasti, da se v tla napravi poglobitev ali pa, da se spodnje konce lestve opremi z gumijastimi oblogami. Leseni klini na lestvi so zelo nevarni za spotikanje. Lestve, ki niso trdno pritrjene, morajo imeti na zgornjem kraju kavlje, s katerimi se obesijo, tako da ne more priti do zdrsa. Lestev mora segati 1 meter prek roba, na katerega je prislonjena. Vedno je treba paziti na to, da je zagotovljen varen sestop z lestve na tla.

Omenili smo že, da do poškodb pri delu z lestvami deloma prihaja zaradi slabega tehničnega stanja lestev, največkrat pa se poškodbe dogajajo zaradi neprimerne in malomarne uporabe lestev. Delavec, ki se je poškodoval, pogosto lestve ni znal – ali pa zavestno ni hotel – pravilno uporabljati, odgovorni pa ni opozoril na pravilen način uporabe lestve. Vodja je dolžan delavca opozoriti na nevarnosti ter ga podučiti, kako naj pri delu lestev pravilno uporablja.

Velja osnovno pravilo: nikoli ne nabavimo lestve, ki nima oznake in potrdila o opravljenem preizkusu varnosti (certifikat, izjava o skladnosti). Z oznako je potrjeno, da je lestev določena pooblaščena inštitucija preizkusila (testirala) in ugotovila, da ustreza predpisom o varstvu pri delu in da pri pravilni uporabi zagotavlja varnost pri delu. Lestve, ki nimajo takšne oznake, in torej niso strokovno preizkušene, se ne smejo prodajati in uporabljati.

Naslonsko lestev je treba nasloniti na trden naslon. Kot naslanjanja mora znašati med 6575o, če je lestev bolj položna, se lahko zlomi ali pa zdrsne, če je postavljena bolj pokonci pa delavec na lestvi lahko omahne na hrbet. Da bi lestev ne zdrsnila ali da se ne bi zasukala, se naj na zgornjem koncu vsaj na eni stranici zanesljivo priveže. Če lestev nima kovinskih konic, se mora na spodnji strani vkopati. Za varno delo je pomembna tudi dolžina lestve. Naslonska lestev mora biti vedno tako dolga, da ni potrebno stopiti na enega od zgornjih treh klinov.

Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se opravlja delo, je 8 m, dolžina dvokrakih A-lestev pa 3 metre. Brez varovanje proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno izvajati samo dela na višini do 3 metre. V bližini električnih vodov se ne sme uporabljati aluminijaste lestve, pa tudi če se delo opravlja z leseno lestvijo, je treba delati previdno. 

Uporabljati se sme samo brezhibne lestve, ki so bile strokovno preizkušene in je to označeno na vsaki lestvi z ustrezno nalepko oz. vtisnjeno oznako.

Pri vzpenjanju po lestvi mora imeti delavec prosti obe roki, tako da se varno oprijema lestve. V rokah naj ne prenaša razno orodje in material. 

Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na strehi, ki zahtevajo veliko premikanja, pred zdrsom in padcem v globino, zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo za varovanje pred padcem v globino. Nevarno območje okrog objekta pa mora biti zavarovano (pred padajočim materialom), kot to določa uredba.