fbpx

Vloga vodje skupine (VG)

Tečaj za vodjo skupine lahko opravi kandidat, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža v činu gasilca. Njegova naloga bo prevzeti nadzor nad delom skupine, v kateri bo on odločilen člen glede komunikacije, varnosti in odgovornosti. Ne samo, da je bistvenega pomena zavedanje odgovornosti, gre za dejansko znanje kako posredovati, kako nadzorovati in kako ukrepati ob situacijah v katere lahko zaide.

Vodja skupine je lahko vodja para kar pomeni, da igra vlogo 1. napadalca, pri čemer dobi naloge od svojega nadrejenega. Nadrejeni je lahko vodja intervencije, vodja sektorja ali pa samo vodja oddelka. Odvisna je formacijska sestava za posamezni primer. Vodja skupine mora skrbno upoštevati načela varnosti in zdravja pri delu in to ne samo v primeru posredovanja, temveč tudi v primeru urjenja in v mirnodobnem času. Načela ki ga vodijo so: podajanje popolnih in ustreznih navodil svojim podrejenim, poznavanje posameznika in prilagajanje dela posamezniku, izogibanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj. Vodja skupine je odgovoren za brezpogojno uporabo varovalne opreme in naprav skladno z namenom in navodili za uporabo. Prav tako je dolžan omenjeno opremo vzdrževati in vzpostaviti brezhibno stanje v kolikor je to v njegovi moči.

Prav tako kot vsak gasilec, ima tudi sam možnost odkloniti delo, v kolikor grozi neposredna nevarnost njemu ali njegovi skupini, v kolikor ni ustrezno podučen in seznanjen z nevarnostmi, ki mu pretijo ali nima ustreznega zdravstvenega pregleda.