fbpx

Zaključek (VG)

Ko skušamo razumeti delo gasilca in njegove naloge je vsekakor pomembno razumevanje taktičnega pristopa. Prav taktični pristop pa zajema tudi elemente varnosti in osebne varovalne opreme, saj drugače ne more biti pravilni pristop. Gasilec dandanes mora imeti ogromno znanja glede pravilnih postopkov posredovanja pri raznovrstnih posredovanjih a brez zavedanja varnostnih ukrepov zakona o varnosti in zdravju pri delu celote nikakor ni moč zaključiti. Ključne prednosti dobrega gasilca je ustrezna usposobljenost in zavedanje znanja in nivoja na katerem posreduje. Zavedanje sebe, sogasilca in osebne odgovornosti. Ustrezna zdravstvena sposobnost, kar pomeni ne samo potrdilo temveč poznavanje svojega telesa ob različnih obremenitvah in naporih.