Predmet zajema 2 uri teorije.

Teoretična predavanja:

  • Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu v sistemu zaščite in reševanja
  • Pravice in bonitete operativnih gasilcev v primeru poškodbe pri delu
  • Obdobni pregledi in preizkusi zaščitne in reševalne opreme
  • Določanje posebnih zdravstvenih zahtev, pooblaščeni zdravnik in njegove naloge, zdravstveni pregledi gasilca, vrsta in periodika, utrujenost – preprečevanje in odpravljanje, aktivni in pasivni počitek, stimulacija, dodajanje snovi telesu, dehidracija
  • Varnostni nadzornik