Tečaj za operativnega gasilca

2 šolski uri teorije

Hidrantni nastavki
Gasilske črpalke
Gasilsko orodje in oprema za gašenje
Gašenje s peno in armature za izdelavo zračne pene
Gasilniki
Zavarovanje območja
Tehnično reševanje
Elektro agregati, podaljški in osvetlitev
Motorne in električne naprave
Gasilske lestve

5 šolskih ur praktičnih vaj

Gasilska vozila

Gasilniki
Hidranti
Gasilsko orodje in oprema
Gasilske črpalke
Elektro agregati in osvetlitev
Zavarovanje območja
Motorne in električne naprave
Gasilske lestve