Gasilska vozila (VG)

Skupine gasilskih vozil

Gasilska vozila so specialna vozila in priklopniki, ki so namenjena za gasilske intervencije. Zaradi specifičnega načina dela in nalog so vozila posebej prirejena in izdelana v skladu z veljavno tipizacijo. Glede na namembnost lahko razdelimo gasilska vozila in priklopnike v tri skupine:

  • gasilska vozila za prevoz moštva,
  • gasilska vozila in priklopniki za gašenje,
  • gasilska vozila in priklopniki za prevoz gasilnih in drugih sredstev.

Vsa oprema v gasilnih vozilih ali priklopnikih mora biti nameščena na ustrezna pritrdišča, ki onemogočajo nekontrolirano gibanje opreme. Uporabljena oprema mora biti izdelana in preizkušena v skladu z veljavnimi normativi in standardi v EU.