Gasilno vozilo s cisterno GVC-16/15 (VG)

Gasilno vozilo GVC-16/15 je namenjeno gašenju in reševanje v požarih, izvajanju manjših tehničnih intervencij ter posredovanju ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi. V nadgradnji je poleg gasilsko-tehnične opreme in 1500 litrskega rezervoarja tudi kombinirana črpalka (pri 10 barih 2000 litrov/min in pri 40 barih 250 litrov/min). V zadnjem delu vozilu ob strani je na voljo hitro napadalna visokotlačna naprava z D cevjo premera 25 mm v dolžini od 30 do 50 metrov. Črpalka je gnana prek avtomobilskega agregata. V prostoru za posadko, ki običajno predstavlja zmanjšani oddelek (1+5), so lahko nameščeni izolirni dihalni aparati. V primeru posredovanja z gasilskim oddelkom (1+8) je volumen rezervoarja za gasilno vodo 1200 litrov. Podvozje ima stalen pogon 4×4.

Oprema

Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema:

 • cevni mostiček 2B –polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume
 • cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev
 • elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW, reflektorji z ustrezno zaščito pred prodiranjem vode, stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec
 • gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C
 • gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših požarov
 • hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo
 • hidravlični cilindri – raztezanje, vlečenje, podpiranje …
 • hidravlično orodje – agregat, razpiralo, škarje; izvajanje posegov v primeru tehničnih intervencij; dvosmerno delovanje
 • izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive atmosfere
 • ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda
 • kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači …
 • kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice
 • lesene zagozde – pripomoček pri stabilizaciji bremen
 • medmešalec Z2 ali Z4 – na podlagi podtlaka črpa penilno sredstvo; vijak za določanje odstotka penila v vodo; prilagojen zmogljivosti ročnikov za izdelavo pene; pretok 200 ali 400 litrov/min; D sesalna cev za penilo
 • motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu
 • nadtlačni prezračevalec – uporabljamo jih za prezračevanje prostorov; delimo jih na: vrsto pogona (vodna turbina, motor na notranje izgorevanje, elektromotor); na izvedbo (prenosni, prevozni, mobilni); glede na delovanje so: klasični in injektorski
 • omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil …
 • oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu
 • opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije
 • oprema za merjenje plinov in mešanic – plinski detektor, ki vsrka zrak v indikacijske cevčice; sprememba barve prikaže koncentracijo; merilne cevčice prikažejo vrsto kemikalije; merilnik koncentracije kisika; eksploziometer opozori na kritične vrednosti v ozračju; merilniki in signalizatorji sevanja …
 • oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje prometa, varnostni trikotnik, prometni stožci za zavarovanje kraja dogodka …
 • oprema za prvo pomoč – nosila, obvezilni program, kisikova jeklenka z ohio masko, odeja …
 • oprema za vsesavanje nevarne snovi – različni sesalci (niso v Ex izvedbi!); pretočni sodi za separacijo nevarne snovi in vode; različni nastavki za pobiranje snovi (sesalec z brisalcem, posebni sesalni koši, lopata za pobiranje, ojni pobiralec …)
 • orodje za rezanje – rezanje različnih materialov in z različnimi izvedbami rezil
 • pnevmatske dvižne blazine – za dvigovanje bremen; večslojne in iz različnih umetnih mas; polnjenje iz tlačnih posod, kompresorskih sistemov v vozilih ali kompresorskih sistemov v objektih; delovni tlaki od 1,0 do 10,0 barov; pri nekaterih proizvajalcih možnost združevanje več blazin skupaj
 • posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB
 • posode za penilo – volumen 20 litrov
 • poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 metrov
 • potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine
 • pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje
 • prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov
 • prenosni cevni navijak – transport in hitrejše polaganje B cevovoda
 • razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov
 • raztegljiva tridelna lestev – skupna višina 14 metrov; vstopanje v višja nadstropja in reševanje
 • reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali spuščanje lažjih kosov orodja …
 • ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); možnost dodatne varovalne šobe
 • ročnik za srednje težko peno – proizvodnja srednje težke pene (M2 ali M4 – 200 ali 400 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročnik za težko peno – proizvodnja težke pene (S2 ali S4 – 200 ali 400 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile …
 • sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči, nosila za prenos poškodovanca, odeja …
 • sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira
 • sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv 
 • skakalna blazina – platnena vskočnica za reševanje oseb do 2. nadstropja
 • spojni ključ ABC – za spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur
 • stikalna lestev – štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje, maksimalna operativna višina 720 cm
 • tlačne cevi B in C – premera 75, 52 ali 42 mm; prenos vode
 • tlačne posode – vsaj 6 ali več litrske posode; narejene iz kovine ali drugih umetnih materialov; polnilni tlak 300 barov; za delo z dvižnimi blazinami, tesnilnim programom ali kot rezervne jeklenke za IDA
 • vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč
 • vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu
 • zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje …) v odprtine sesalnega koša in posredno v sesalni vod ter MB
 • zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami …; trije tipi oblek:
  • površnik ali kombinezon, zaščitne rokavice
  • površnik, rokavice, zaščita za gasilske škornje
  • kombinezon, zaščitne rokavice in čevlji, podobleka, IDA
   • obleke uporabljamo v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA
 • zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim premerom k spojki z večjim premerom
 • zložljiva lestev – vstopanje v višja nadstropja in reševanje