Gasilno vozilo s cisterno GVC-24/50 (VG)

Gasilno vozilo GVC-25/50 uporabljamo za preskrbo z vodo ob večjih požarih drugih gasilnih vozil in za oskrbovanje požarišča z gasilno vodo. Vgrajen rezervoar za vodo ima prostornino 5000 litrov. Ob tem je možna vgradnja posebnega rezervoarja za penilo, v velikosti do 10% prostornine rezervoarja za gasilno vodo. V zadnjem delu vozila GVC-25/50 je vgrajena normalnotlačna ali visokotlačna črpalka. Njena zmogljivost je 3000 litrov/min pri 10 barih. Poleg gasilsko-reševalne opreme ima vozilo vgrajeno hitro napadalno visokotlačna naprava z D cevjo premera 25 mm v dolžini od 30 do 50 metrov, metalec vode in pene. Črpalka je gnana prek avtomobilskega agregata in mora imeti vsaj dva tlačna izliva. V vozniškem prostoru je običajno skupina (1+2). Podvozje ima stalen pogon 4×4, v ravninskem delu pa je možen pogon tudi 2×4.

Oprema

Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema:

 • cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume
 • cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev
 • elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred prodiranjem vode, stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec
 • gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C
 • gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah, gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših požarov
 • hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo
 • izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive atmosfere
 • ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači …
 • medmešalec Z4 ali Z8 – na podlagi podtlaka črpa penilno sredstvo; vijak za določanje odstotka penila v vodo; prilagojen zmogljivosti ročnikov za izdelavo pene; pretok 400 ali 800 litrov/min; B priklop; D sesalna cev za penilo
 • ročnik za srednje težko peno – proizvodnja srednje težke pene (M4 ali M8 – 400 ali 800 litrov/min pri 5 barih); B priklop; mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročnik za težko peno – proizvodnja težke pene (S4 ali S8 – 400 ali 800 litrov/min pri 5 barih); B priklop; mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • nadtlačni prezračevalec – uporabljamo jih za prezračevanje prostorov; delimo jih na: vrsto pogona (vodna turbina, motor na notranje izgorevanje, elektromotor); na izvedbo (prenosni, prevozni, mobilni); glede na delovanje so: klasični in injektorski
 • oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu
 • opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije
 • oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje prometa, varnostni trikotnik, prometni stožci za zavarovanje kraja dogodka …
 • posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB
 • potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine
 • pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje
 • prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov
 • razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; uporaba za razdelitev enega vodnega vira na več virov
 • reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali spuščanje lažjih kosov orodja …
 • ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); možnost dodatne varovalne šobe
 • ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile …
 • sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči
 • sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira
 • sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv 
 • spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur
 • tlačne cevi B in C – premera 75, 52 ali 42 mm; prenos vode
 • vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč
 • vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu
 • zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje …) v odprtine sesalnega koša in posredno v sesalni vod ter MB
 • zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim premerom k spojki z večjim premerom.