Gasilska vozila in priklopniki za gašenje (VG)

Gasilska vozila in priklopniki so namenjeni gašenju požarov in izvajanju manjših tehničnih intervencij. Vozila za gašenje lahko razdelimo na dve podskupini:

  • gasilska vozila s prenosno motorno črpalko in brez vgrajenega rezervoarja,
  • gasilska vozila z vgrajeno črpalko in vgrajenim rezervoarjem.

V primerih, ko ima gasilsko vozilo vgrajeno črpalko, je le-ta gnana prek avtomobilskega motorja. Gasilska vozila za gašenje in izvajanje manjših tehničnih intervencij imajo ustrezno gasilsko opremo. V potniškem delu gasilskega vozila je prostora za zmanjšani gasilski oddelek (1+5) ali gasilski oddelek (1+8). Z gasilnimi vozili, ki imajo vgrajene rezervoarje za vodo lahko izvajamo tudi preskrbo s pitno vodo, vendar je potrebno ob tem upoštevati ustrezne normative za prevoz pitne vode. Gasilski priklopnik je posebej prilagojen za gasilske intervencije in opremljen s primerno opremo glede na namembnost (npr. priklopnik s prenosno motorno črpalko).