Gasilska vozila in priklopniki za prevoz gasilnih in drugih sredstev (VG)

Gasilska vozila in priklopniki so namenjeni prevažanju gasilnih in drugih sredstev na kraj intervencije. Gasilsko vozilo za prevoz gasilnih sredstev ima lahko za dostavo gasilnega sredstva vgrajeno gasilsko črpalko s pogonom prek avtomobilskega motorja in vgrajen rezervoar. Gasilski priklopnik je posebej prilagojen za gasilske intervencije in opremljen s primerno opremo glede na namembnost (npr. priklopnik za penilo, priklopnik za nevarne snovi, priklopnik za razsvetljavo … itd).