Manjše gasilno vozilo z vodo GVV-1 (VG)

Manjše gasilno vozilo z vodo GVV-1 je nadgradnja vozila GV-1 z dodanim rezervoarjem za manjšo količino gasilne vode. Vozilo uporablja zmanjšani oddelek (1+5) za gašenje manjših požarov. Kabina je dvojna. GVV-1 ima lahko vgrajeno visokotlačno črpalko ali prenosno MB 8/8. Vgradna VT črpalka mora zagotavljati minimalno 60 litrov/min in delovni tlak od 30 do 50 barov. Vozilo ima 50 metrski visokotlačni navijak. Volumen rezervoarja za gasilno vodo mora biti najmanj 300 litrov. Količina gasilne vode se prilagaja nosilnosti podvozja, saj največja dovoljena masa vozila ne sme presegati 6500 kg. Pogon vozila je lahko na sprednji ali zadnji osi 2×4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni pogon na vsa štiri kolesa 4×4.

Oprema

Za gašenje požarov je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema:

 • cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume
 • cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev
 • elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 3 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred prodiranjem vode; stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec
 • gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C
 • gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših požarov
 • hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo
 • izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive atmosfere
 • ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači …
 • medmešalec Z2 – na podlagi podtlaka črpa penilno sredstvo; vijak za določanje odstotka penila v vodo; prilagojen zmogljivosti ročnikov za izdelavo pene; pretok 200 litrov/min; D sesalna cev za penilo
 • motorna črpalka 8/8 s pripadajočo opremo – prenosna gasilna naprava za čisto vodo; pretok 800 litrov/min pri tlaku 8 barov
 • omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil …
 • oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvom na B vodu
 • opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije
 • oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke; svetilni lopar za usmerjanje prometa; varnostni trikotnik …
 • posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB
 • pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje
 • prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov
 • razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov
 • reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov;  preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali spuščanje lažjih kosov orodja …
 • ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; oblikovanja curka (strnjen, razpršen); možnost dodatne varovalne šobe
 • ročnik za srednje težko peno – proizvodnja srednje težke pene (M2 – 200 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročnik za težko peno – proizvodnja težke pene (S2 – 200 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile …
 • sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči
 • sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira
 • sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod za preprečevanje vstopanja umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv 
 • spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur
 • stikalna lestev – tri ali štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje; maksimalna operativna višina 720 cm
 • tlačne cevi B in C – premera 75 in 52 ali 42 mm; prenos vode
 • vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč
 • vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu
 • zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje …) v odprtine sesalnega koša in posredno v sesalni vod ter MB
 • zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami …; trije tipi oblek:
  • površnik ali kombinezon, zaščitne rokavice
  • površnik, rokavice, zaščita za gasilske škornje
  • kombinezon, zaščitne rokavice in čevlji, podobleka, IDA
   • obleke uporabljamo v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA
 • zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim premerom k spojki z večjim premerom.