Uporaba gasilski vozil (VG)

Gasilska vozila in priklopniki so specialna vozila namenjena za gasilske intervencije. Zaradi specifičnega načina dela in nalog so vozila posebej prirejena in izdelana v skladu z veljavno tipizacijo. Gasilska vozila in priklopnike uporabljamo za vse vrste intervencij, opredeljenih v veljavnih zakonskih predpisih. Pri izvajanju nalog javne gasilske službe uporabljajo gasilska vozila posebne svetlobne in zvočne naprave. Njihova uporaba je prav tako zakonsko določena, zloraba pa kaznovana. Veljavni zakonski predpisi, ki opredeljujejo uporabo gasilskih vozil, vožnjo vozil s prednostjo … itd:

  • Zakon o gasilstvu,
  • Zakon o varnosti cestnega prometa,
  • Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo …