Večje gasilno vozilo z vodo GVV-2 (VG)

Večje gasilno vozilo z vodo GVV-2 je opremljeno z ustrezno gasilsko-tehnično opremo za gašenje in manjše tehnične intervencije. Volumen rezervoarja za gasilno vodo je 1000 litrov. Vozilo uporablja zmanjšani oddelek (1+5) ali oddelek (1+8) za gašenje požarov in za izvajanje manjših tehničnih intervencij. Kabina je dvojna. GVV-2 ima vgrajeno kombinirano črpalko, gnano prek avtomobilskega motorja. Pri nizkem tlaku 10 barov zagotavlja pretok 1000 litrov/min in pri visokem tlaku 40 barov pretok 250 litrov/min. Vozilo ima 50 metrski visokotlačni navijak. Pogon vozila je lahko na sprednji ali zadnji osi 2×4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni pogon na vsa štiri kolesa 4×4. GVV-2 je pogosto osnovno vozilo pri osrednjih krajevnih gasilskih enotah.

Oprema

Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema:

 • cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume
 • cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev
 • elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred prodiranjem vode; stojalo; električni podaljšek na navijaku; razdelilec
 • gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C
 • gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših požarov
 • hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo
 • hidravlična dvigalka – dvig 5 ton; dvigovanje in spuščanje bremen v vertikalni in horizontalni poziciji; enosmerno delovanje
 • hidravlično orodje – agregat, razpiralo, škarje za izvajanje posegov v primeru tehničnih intervencij; dvosmerno delovanje
 • izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive atmosfere
 • ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta
 • košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda
 • kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači …
 • kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice …
 • motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu
 • omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek tlaka preusmeri skozi prosto odprtino iz cevovoda; uporaba pri postavljanju cevovoda v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil …
 • oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu
 • opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije
 • medmešalec Z4 – na podlagi podtlaka črpa penilno sredstvo; vijak za določanje odstotka penila v vodo; prilagojen zmogljivosti ročnikov za izdelavo pene; pretok 400 litrov/min; D sesalna cev za penilo
 • ročnik za srednje težko peno – proizvodnja srednje težke pene (M4 – 400 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • ročnik za težko peno – proizvodnja težke pene (S4 – 400 litrov/min pri 5 barih); mešanici penila in vode na ročniku doda zrak za izdelavo pene
 • oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje prometa, varnostni trikotnik …
 • orodje za rezanje – rezanje različnih materialov in z različnimi izvedbami rezil
 • posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB
 • posode za penilo – volumen 20 litrov
 • poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 metrov
 • potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine
 • pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje
 • prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov
 • prenosni cevni navijak – transport in hitrejše polaganje B cevovoda
 • razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov
 • reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali spuščanje lažjih kosov orodja …
 • ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); možnost dodatne varovalne šobe
 • ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile …
 • sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči; nosila za prenos poškodovanca; odeja
 • sesalne cevi A – premer 110 mm, sesanje vode iz vodnega vira
 • sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv
 • spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur
 • stikalna lestev – tri ali štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje; maksimalna operativna višina 720 cm
 • tlačne cevi B in C – premera 75 in 52 ali 42 mm; prenos vode
 • vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč
 • vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu
 • zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje …) v odprtine sesalnega koša in posredno v sesalni vod ter MB
 • zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami …; trije tipi oblek:
  • površnik ali kombinezon, zaščitne rokavice
  • površnik, rokavice, zaščita za gasilske škornje
  • kombinezon, zaščitne rokavice in čevlji, podobleka, IDA
   • obleke uporabljamo v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA
 • zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim premerom k spojki z večjim premerom.