Reševanje iz ruševin (VG)

Premik bremen

Tirfor – najbolj razširjena tehnika za premik ali poteg bremena s pomočjo jeklenice in sistema Tirfor.