Zajezitev nevarnih snovi (VG)

Vodna zavesa – uporablja se za zajezitev razlite tekočine na vodni gladini mirnih voda. Z njo preprečimo nadaljnjo širjenje kontaminacije okolja. Potrebno je izdelati ustrezno pritrdišče na samem bregu vodne površine, ter s pomočjo oblike žepa razlito tekočino usmeriti na čim manjšo površino, ob brežino vode. V nadaljevanju je potrebno poskrbeti tudi za odstranjevanje zajetega medija ter skladiščenje v ustrezno embalažo.

Absorbcijska črevesa in pivniki – se uporabljajo za zajezitev razlite tekočine na vodni površini ali samem toku vodne struge. Potrebno je izdelati ustrezno pritrdišče na samem bregu vodne površine, ter s pomočjo oblike žepa razlito tekočino usmeriti na čim manjšo površino, ob brežino vode. S pomočjo pivnikov nato odstranimo plavajoči medij iz gladine. Pivniki se lahko uporabljajo tudi na trdnih površinah, kjer je razlit medij.

Bazeni – so namenjeni za prečrpavanje kontaminiranih tekočin oz. samih nevarnih snovi. Sama uporaba je namenjena situacijam, ko medij izteče v večjih količinah ali pri samem preprečevanju izlitja le tega. Poznamo samonapihljive ali sestavljive (cevno ogrodje) bazene. Bazeni so izdelani iz različnih materialov, odpornih na medij katerega shranjujemo v njih.

Pregrade – uporabljamo jih za zajezitev iztekanja tekočin na ravni, trdni podlagi. Izdelane so iz odpornih PVC materialov ali gasilskih cevi (improvizacija). Po opravljeni omejitvi iztekanja, je potrebno izlit medij odstraniti oz. prečrpati v za to namenske posode oz. rezervoarje.