Armature za proizvodnjo zračne pene (VG)

Zračna pena je sestavljena iz vode, penilnega sredstva in zraka. Armature medmešalci, predmešalci in ročniki za peno.

Pena:

  • težka,
  • srednje težka,
  • lahka. 

MEŠALCI

Delujejo na podlagi podtlaka (injektor). Penilno sredstvo se vsesa v vodo. Mešanici vode in penilnega sredstva se pri ročniku primeša še zrak.

ROČNIKI ZA PENO

Delimo jih po namenu: za težko peno in za srednje težko peno. Po pretoku: 200 l/min in 400 l/min.

AGREGATI ZA LAHKO PENO

Imajo lastni pogon na: vodo – turbina ali električni motor ali motor na notranje izgorevanje.

Namen:

Za gašenje večjih požarov v prostorih. Požarov lahko vnetljivih tekočin… Lahko se uporabljajo tudi za podtlačno in nadtlačno prezračevanje prostorov.