Centrifugalna črpalka s statorjem (VG)

Stator so lopatice, katere so vgrajene v ohišje črpalke. Voda priteče iz rotorja v stator. Voda v statorju steče proti izhodu, pri tem se stator razširi in s tem doseže, da se hitrost vode zmanjša, poveča se tlak, še preden pride v polžasti del ohišja. Ohišje, s statorjem omogoča, da voda teče mirneje zato je izkoristek večji. Rotor in stator se skupaj imenujeta tlačna stopnja.