Centrifugalna črpalka (VG)

Je najbolj pogosti tip črpalke v gasilstvu. Ima samo dva sestavna dela: ohišje in rotor. Z vrtenjem pogonske osi se sila prenaša na rotor, kateri z lopaticami poganja vodo. Rotor podeli vodi kinetično in hitrostno energijo. Ohišje črpalke je narejeno “polžasto”. Oblika ohišja se proti tlačnem izhodu povečuje, s tem se hitrost vode zmanjša, poveča se tlak.