Delitev črpalk (VG)

V gasilstvu delimo črpalke glede na tlak:

  • Nizkotlačne do 3 bar.
  • Srednje tlačne od 3 do 15 bar.
  • Visokotlačne nad 15 bar. 

Glede na kapaciteto delimo črpalke:

  • Vgradne črpalke dosežejo do 9000 l/min.
  • Prenosne pa zaradi teže nekje do 2000 l/min.