Globinska turbinska črpalka (VG)

Namenjena je sesanju vode iz večjih globin (do 16 m).  Deluje na principu centrifuge – turbine. Pogonska voda poganja primarni rotor, kateri preko osi poganja sekundarni rotor. Sekundarni rotor sesa črpano vodo in jo neodvisno od pogonske vode dostavlja do “porabnika”.