Mast pumpa (VG)

Je črpalka katera je v osnovi namenjena prečrpavanju olj, tekočih masti, težko gorljivih naftnih derivatov, nekaterih blažjih kislin in baz (aceton, naftni derivati, benzen, toluen, etanol – lahko bi prečrpavali tudi lahko vnetljive tekočine saj je narejena v EX izvedbi). Črpalka je dejansko centrifugalna črpalka, katera nima vgrajenih dodatnih črpalk za zalitje ali izsesavanje zraka, zaradi česar jo je potrebno pred začetkom uporabe vedno zaliti skozi odprtino na zgornji strani pri izlivu (pokrovček, ki se odvije ročno včasih pa tudi s ključem). Zalivanje z vodo ne pride venomer v poštev, saj snov lahko nepredvideno reagira. Zaradi tega razloga preteče kar nekaj časa preden dejansko potegne tekočino in začne s polnim izkoristkom prečrpavati (uporabniki velikokrat predčasno obupajo, ker mislijo da je nekaj narobe). Črpalka je ves čas v stiku z medijem, ki ga prečrpava, zato je prepovedana za prečrpavanje močnih kislin in baz (uničujejo črpalko, možnost eksplozije…). S črpalko ni priporočljivo prečrpavati umazanih snovi (velikost granulatov, ki še potujejo čez črpalko je do 10 mm). Črpalke so različnih dimenzij, najmanjše prečrpavajo od nekje 150 l/min pa tja do 700 l/min.