Membranska črpalka (VG)

Deluje na podobnem principu kot batna črpalka. Zmanjšuje in povečuje prostornino v komori. Po izdelavi je preprostejša od batne črpalke.

Kje se uporablja?

  • Črpalke za vbrizg goriva – bencin.
  • Ročna črpalka za nevarne snovi.
  • Novejši tipi membranskih črpalk na motorni pogon za visoki tlak (100 bar – 90 l/min).

Kako deluje?

  • Pri odmiku membrane navzdol, nastane v komori nadnjo podtlak, kateri odpre dovodno zaklopko, medij steče skozi sesalno odprtino v komoro.
  • Pri gibu membrane navzgor, nastane v komori nadtlak, sesalna odprtina se zapre, tlačna odprtina se odpre in nadtlak potisne medij iz komore.