Prenosne črpalke za čisto vodo (VG)

Delimo jih glede na:

  • pretok,
  • pogonski motor.

Namenjene so prečrpavanju manjših količin vode. Črpalka nima sesalne naprave, zato ima nameščeno batno ročno črpalko. Samodejne rotacijske sklopke. Pretok do 800 l/min. Tlak do 6 barov.