Sesalka trokomat – Ziegler

Na pogonski gredi je ekscenter, kateri poganja med sabo dva neodvisna bata. Na batih so nameščene gumi membrane, katere izsesavajo zrak iz ohišja. Sesanje se izvaja tako dolgo dokler v ohišje ne pride voda in se njen tlak ne dvigne na 2 bara. Pri 2 barih je pritisk vode dovolj močan, da potisne bate ob ohišje in črpalko zatesni. Ko tlak pade pod 2 bara, vzmeti potisnejo bate na ekscenter in sesanje se ponovno prične.