Sesalne naprave (VG)

Namenjene so za izsesavanja zraka iz sesalnega voda ter iz ohišja črpalke. Šele, ko ustvarimo ustrezni podtlak nam voda priteče do rotorja in statorja, katera podata vodi hitrost in tlak.