Trojak (VG)

Služi razdelitvi enega vodnega vira na tri vodne vire. Najpogostejši so CBC, obstajajo tudi: CCC, DCD, BBB, BAB, označevanje (gledano v  smeri napada): 1. voda (levi ventil),  2. voda (desni ventil), 3. voda (sredinski ventil).