Visokotlačne črpalke (VG)

V kombinaciji s srednje tlačno črpalko, deluje še visokotlačna črpalka. Povprečni pretoki teh črpalk so od 300 do 400 l/min. Dosežejo do 40 bar pritiska. Sistem omogoča uporabo obeh tlakov hkrati. 

Srednje tlačna črpalka nam daje do 10 barov pritiska, kateri je speljan v visokotlačni del črpalke. V tem delu so nameščeni trije rotorji in statorji oziroma 3 tlačne stopnje. Na teh treh tlačnih stopnjah voda pridobi tlak do 40 bar.

Tlaki se seštevajo

Primer:

8 > 16 > 32 bar

10 > 20 > 40 bar 

Pogon se vrši na isti pogonski osi (Rosenbauer), ali preko zobniškega sistema (Ziegler).