Avtomobilska hidravlična lestev (VG)

Uporablja se za napredovanja v višja nadstropja, gašenje in reševanje. Prikazane so glavni sestavni deli avtomobilske hidravlične lestve.

Postavitev

Za postavitev avtomobilske hidravlične lestve mora biti postavitvena površina dovolj velika.

Varovanje

Za varovanje je OBVEZNA uporaba gasilskega varnostnega pasu (vsi gasilci!). Gasilci se privežejo na varnostno ograjo.

Reševanje

Za reševanje pritrdimo na košaro nosilec za nosila.  Uporablja se koritasta nosila. Pri reševanju sodeluje več gasilcev. Sliki prikazujeta ponesrečeno osebo v koritastih nosilih, pritrjeno na nosilcu za nosila.  Sliki prikazujeta ponesrečeno osebo v koritastih nosilih, pritrjeno na nosilcu za nosila. Reševanje zavestne nepoškodovane osebe po avtomobilski hidravlični lestvi. Z osebo gasilec vedno komunicira! Spremlja po lestvi z ukazi premikanja: skupaj leva noga dol, skupaj desna noga dol. 

Zgibna platforma

Uporablja se za napredovanja v višja nadstropja, gašenje in reševanje. Prikazuje glavne sestavne dele avtomobilske hidravlične lestve.

Pritrditev nosil na košaro

Za reševanje pritrdimo na košaro nosilec za nosila.  Nosila so pritrjena na nosilcu.

Postavitev

Za postavitev zgibne platforme mora biti postavitvena površina dovolj velika. Novejše različice omogočajo postavitev v skrajnih razmerah.

Nepravilnosti

Pri postavitvi podpornikov moramo biti pazljivi, da je postavitvena površina dovolj trdna. Slika prikazuje nepravilno postavitev podpornika na jašek. V takšnih in podobnih primerih (vodnjaki, travnata površina,…) je stabilnost zgibne platforme vprašljiva in posledično nevarna.