Kljukasta lestev (VG)

Postavitev kljukaste lestve opravi en gasilec. Lestev primemo za kline ter jo prislonimo ob spodnji rob objekta (temelji, fasada,..). Kljuke morajo biti obrnjene navzdol. Lestev postavimo vertikalno. Lestev dvignemo čez rob okenske police ali ograje, obrnemo (levo ali desno) za 1800.

Postavitev in uporaba

Kljukasto lestev spustimo na okensko polico ali ograjo. Pri tem moramo paziti, da je lestev postavljena skrajno levo ali skrajno desno okenske police. Ko je lestev obešena, odmaknemo lestvenik od fasade, da se lestev poravna. Pri previsnih balkonih potrebujemo za postavitev dva gasilca. Gasilec 1 opravi enako delo kot pri okenskih policah. Gasilec 2 je kot podpornik (s čevlji tišči lestvenika ob tla) pri vzdigovanju. Pri vzpenjanju po kljukasti lestvi moramo paziti, da imamo telo odmaknjeno od lestvenika ter izmenično (leva roka, desna noga in obratno) nadaljujemo hojo po lestvi. Pri previsnih balkonih gasilec 2 drži lestev rahlo odmaknjene od balkona. Hojo nadaljujemo do trinajstega klina in se pripravimo za izstop iz lestve. Usedemo se na okensko polico ali rob ograje. Prenesemo težo na notranjo nogo ter vstopimo v prostor. Pri delu na kljukasti lestvi mora gasilec uporabljati gasilski varnostni pas. Gasilski varnostni pas se uporablja za varovanje gasilca pri sestopu.

Nepravilnosti

Pri spuščanju kljukaste lestve moramo biti pozorni, da ne poškodujemo mimoidoče. Pogled gasilca je usmerjen v kljuke lestve. Pri izstopu z lestve ne smemo stopiti na okensko polico ali ograjo (možnost mokre ali poledenele površine). Pravilno je, da se usedemo. Nepravilna hoja po lestvi, ker je gasilec s telesom tik ob lestveniku. Pravilno je odmaknjeno telo od lestvenika (iztegnjene roke).