Stikalna lestev (VG)

Stikalno lestev se uporablja za napredovanje največ do drugega nadstropja in kjer imamo omejen postavitveni prostor. Sestavljene so največ iz štirih delov. Pri sestavljanju stikalnih lestev moramo biti pozorni, da so vsi varnostni zatiči zapahnjeni.

Postavitev in uporaba

Pri postavitvi sodelujejo trije gasilci. Ocenimo postavitveno površino. Vodja oceni kje bodo lestve postavljene (dva koraka od objekta oz. vertikalnega mesta naslonitve lestve za dvig lestve v drugo nadstropje; korak za prvo nadstropje). Pri izbiri točke postavitve mora upoštevati, da se lestev ne postavi direktno na odprtine (okna, vrata,…). Gasilec 1 je kot podpornik (s čevlji tišči lestvenika ob tla) pri vzdigovanju. Gasilca 1 in 2 vzdigneta stikalno lestev. Stikalno lestev naslonimo na balkonsko ograjo ali okensko polico.

Ko je lestev prislonjena, poveljujoči preveri kot lestve, ki je 63º do 75º. To stori tako, da se postavi na sprednjo stran lestve, s stegnjenimi rokami prime lestvenika, noge pa ima postavljene na vznožju lestve. Če je kot med roko in telesom nekje 90º, je kot postavitve pravilen. V kolikor je potrebno kot spremeniti to lahko storimo tako, da se lestev prime na vznožju in se ustrezno prestavi. Po lestvi se povzpenja le po en gasilec. Drugi gasilec varuje lestev pred padcem. 

Ko pridemo na mesto sestopa, gremo z nogami v višino točke sestopa, se trdno držimo z rokami. Po potrebi damo eno roko na zadnjo stran lestev in se povzpnemo na objekt. Pri tem pazimo, da lestve ne zapustimo sunkovito, ampak enakomerno. Stopanje iz objekta na lestev poteka v obratnem vrstnem redu. Lestev navežemo.

Reševanje

Reševanje zavestne nepoškodovane osebe po lestvi. Z osebo gasilec vedno komunicira! Spremlja po lestvi z ukazi premikanja: skupaj leva noga dol, skupaj desna noga dol. 

Reševanje nezavestne osebe po lestvi. Gasilec nosi celotno težo nezavestne osebe. Vedno mora biti oprijet na lestev v treh točkah (2x roka, 1x noga). Nezavestna oseba sedi na nogi gasilca, pri tem se gasilec drži za klin v višini prsnega koša. Pri sestopu gasilec stisne na prsni koš nezavestnega, premakne levo nogo (na kateri sedi nezavestni) klin nižje. Nato gasilec malo popusti oprijem okoli prsnega koša, premakne levo nogo klin nižje ter spusti nezavestnega na desno nogo. Tako nadaljujemo do sestopa.