Tridelna lestev (VG)

Postavitev in uporaba

Pri postavitvi sodeluje pet gasilcev. Ocenimo postavitveno površino. Vodja oceni kje bodo lestve postavljene (tri korake od objekta oz. vertikalnega mesta naslonitve lestve za dvig lestve v tretje nadstropje; dva koraka za drugo nadstropje; korak za prvo nadstropje). Pri izbiri točke postavitve mora upoštevati, da se lestev ne postavi direktno na odprtine (okna, vrata,…). Gasilca 1 in 2 primeta podpornika. Gasilca 3 in 4 stopita na konec lestve.

Na povelje vodje: »Lestev v navpični položaj!« začnejo gasilci dvigovat lestev. Gasilca 1 in 2 držita podpornika na zunanjih bokih in slonita z  notranjimi nogami na prvi klin, da preprečita zdrs lestve. Gasilca 3  in 4 začneta vzdigovati lestev, tako da preprijemata kline in nadaljujeta z dvigom.

Gasilca 1 in 2 držita ravnotežje lestve s podporniki. Ko je lestev v navpičnem položaju gasilca, ki sta začela pri vrhu, postavita noge na spodnji klin lestve, druga dva pa odmakneta noge iz spodnjega klina ter se z podporniki odmakneta za korak ali dva nazaj od lestev in pripravita prostor za gasilca, ki bo lestev razvezal in dvignil.

Na ukaz poveljujočega gasilca »Lestev razveži« se gasilec prestavi na zadnjo stran lestve ter razveže vrv. Na ukaz »Lestev dvigni«, prične z raztezanjem lestve na višino, katero določi poveljujoči gasilec. Lestev mora biti dvignjena nad točko naslona najmanj 2 do tri kline.

Ko se doseže želena višina, poveljujoči gasilec ukaže »Lestev zaveži«, na kar gasilec lestev zaveže (spodnji trije klini se zavežejo tako, da je vrv na sredi klinov). Ko je lestev zavezana, se gasilec, ki je raztezal lestev vrne na prvotni položaj na sprednji strani lestve in na ukaz poveljujočega »Lestev prisloni«, se gasilca pomikata s podporniki vzporedno z objektom stran od lestve, druga dva pa pomagata tako, da nog ne odmakneta iz spodnjega klina tako dolgo dokler lestev ni prislonjena. Gasilca pri podpornikih ves čas postavitve, podpornikov nikoli ne naslonita na tla, temveč držita podpornike nekaj centimetrov nad tlemi in z tem nadzorujeta ravnotežje in položaj lestve. Ko je lestev prislonjena, poveljujoči preveri kot lestve, ki je od 63º do 75º. To stori tako, da se postavi na sprednjo stran lestve, s stegnjenimi rokami prime lestvenika, noge pa ima postavljene na vznožju lestve. Če je kot med roko in telesom nekje 90º, je kot postavitve pravilen. V kolikor je potrebno kot spremeniti, to lahko storimo tako, da se lestev prime na vznožju in se ustrezno prestavi.

Če imamo možnost, da se lestev na točki naslona priveže, potem to storimo tako, da eden od gasilcev vzame krajši konec vrvi in se povzpne na vrh lestve. Gasilca 1 in 2 sta pri podpornikih ter eden od gasilcev je na vznožju lestve. Gasilca podpornike držita tako, da so dvignjeni vsaj nekaj centimetrov od tal, gasilec pa na vznožju stopi na spodnji klin lestve in s tem preprečuje, da bi se lestev spodnesla. Ko pridemo na mesto sestopa, gremo z nogami v višino točke sestopa, se trdno držimo z rokami. Po potrebi damo eno roko na zadnjo stran lestev in se povzpnemo na objekt. Pri tem pazimo da lestve ne zapustimo sunkovito, ampak enakomerno. Stopanje iz objekta na lestev poteka v obratnem vrstnem redu.

Lestev nato priveže na klin, ki je postavljen vzporedno ali en klin nižje na točko priveza. Ko je lestev privezana, lahko gasilca pri podpornikih zapustita podpornike in opravljata druge naloge na intervenciji. Zaradi lažjega in varnejšega vzpenjanja po lestvi se nato po vsakem prehodu lestve, razbremeni podpornike, da lestev ponovno pridobi svojo prožnost. Če pritrditev lestve na omenjeni način ni izvedljivo, je potrebno ves čas, ko se izvaja vzpenjanje ali drugo delo na lestvi zagotoviti, da sta gasilca pri podpornikih ter eden od gasilcev na vznožju lestve.

Reševanje

Reševanje zavestne nepoškodovane osebe po lestvi. Z osebo gasilec vedno komunicira! Spremlja po lestvi z ukazi premikanja: skupaj leva noga dol, skupaj desna noga dol. 

Reševanje nezavestne osebe po lestvi. Gasilec nosi celotno težo nezavestne osebe. Vedno mora biti oprijet na lestev v treh točkah (2x roka, 1x noga). Nezavestna oseba sedi na nogi gasilca, pri tem se gasilec drži za klin v višini prsnega koša. Pri sestopu gasilec stisne na prsni koš nezavestnega, premakne levo nogo (na kateri sedi nezavestni) klin nižje. Nato gasilec malo popusti oprijem okoli prsnega koša, premakne levo nogo klin nižje ter spusti nezavestnega na desno nogo. Tako nadaljujemo do sestopa. 

Vzdrževanje

Na vsaki lestvi je certifikacijska nalepka iz katere je razvidno:  

  • nosilnost lestve,
  • dolžina lestve,
  • vtisnjen datum ponovnega periodičnega pregleda.

Periodični pregled tridelne lestve. Pregled na natezno trdnost. Pregled na upogibno trdnost. Merilni listi, ki se uporabljajo na periodičnih pregledih.