Vozli (VG)

OSMICA – služi za pritrditev v sidrišče; pritrdilni vozel za vponke; pritrdilni vozel za pas.

VPLETANA OSMICA – služi za pritrditev v sidriščne točke.

ENOJNA REŠEVALNA ZANKA – služi za pritrditev v sidriščne točke.

FRANCOSKI VOZEL – služi kot varovalni vozel pri spuščanju z osmico.

POLBIČEV VOZEL – za varovanje gasilca med vzpenjanjem in spuščanjem; za spuščanje (če nimamo na razpolago stop zavore ali osmice) bremen.

BIČEV VOZEL – za navezavo različnih orodij, primeren pri izdelavi vrvne ograje.