Dodatna reševalna oprema (VG)

Plavajoči predmeti za reševanja – poznamo več različnih tipov ki nam omogočajo lažje reševanje: reševalni obroč, “baywatch” plovec, tuba, podkev, itd..  Vse skupaj omogoča ponesrečencu pozitivno plovnost in občutek trdnega oprijema-varnosti. Razlikujejo se samo po načinu uporabe in sicer kot metalni rekvizit iz brežin, plovil, mostov, itd.. ali kot plavalni pripomoček reševalcu in transportni način ponesrečenega do brežine.

Reševalne vrvi – se po navadi nahajaj v vrečkah katere nam omogočajo lažje prenašanje in sam način reševanja iz metalno vrvjo. Delimo jih glede na: Metalne vrvi, delovne vrvi, plavajoče vrvi.

Reševalna deska  Hansa board – je plavajoč predmet-deska ki nam omogoča veš načinov reševanja. Vse skupaj je pozitivno plovno ne glede kaj nam pade v vodo je pozitivno plovno. Omogoča reševanje na vodi kot tudi na ledenih površinah. Za samo premikanje po ledu ima zato prirejene ročke ki si jih nadenemo na roke in pomočjo integriranih špic v ročaju se odrivamo po površini delno zamrznjenega  prostora. Ponesrečencu omogoča zelo dobro oporo in namestitev v ležečim položajem na samo desko ter lažji transport na brežino. Vedno pri sami uporabi je pa pritrjena na plavajočo delovno vrv ki se nahaja na brežini. Sama teža kompleta ne prenaša velike teže zato je tudi primerna za samo prenašanje in pristop k težko dostopnimi tereni.