Tečaj za operativnega gasilca

4 šolske ure teorija

Zahteve in pomen zaščite telesa in dihal
Osebna zaščitna oprema
Skupna zaščitna oprema
Dihanje
Toksične in strupene snovi – dihalni strupi
Zaščita dihal
Oprema za varovanje dihal

12 šolskih ur praktičnih vaj

Sestavljanje in razstavljanje IDA
Nameščanje IDA
Pravilno gibanje pri uporabi IDA
Prenašanje in vlečenje armatur ob uporabi IDA
Preiskovanje prostorov