GZS – 7 Tečaj za visokega gasilskega častnika

GZS – 6 Tečaj za višjega gasilskega častnika

GZS – 4 Tečaj za nižjega gasilskega častnika

Brezplačno

GZS – specialnost – TEHNIČNO REŠEVANJE