Tečaji po programu GZS

GZS – 7 Tečaj za visokega gasilskega častnika

GZS – 6 Tečaj za višjega gasilskega častnika

GZS – 4 Tečaj za nižjega gasilskega častnika

Brezplačno

GZS – specialnost – TEHNIČNO REŠEVANJE

Specialnosti po programu GZS

Brezplačno

GZS – specialnost – TEHNIČNO REŠEVANJE

Tečaji po programu GZS

GZS – 1 Tečaj za gasilca pripravnika

GZS – 2 Tečaj za operativnega gasilca

GZS – 4 Tečaj za nižjega gasilskega častnika

GZS – 5 Tečaj za gasilskega častnika

GZS – 6 Tečaj za višjega gasilskega častnika

GZS – 7 Tečaj za visokega gasilskega častnika

Specialnosti po programu GZS

GZS – specialnost – TEHNIČNO REŠEVANJE